AINEKAVAD

InformaatikaKehaline kasvatusKunstiained
LoodusainedMatemaatikaSotsiaalained
TehnoloogiaVene keel ja kirjandusVõõrkeeled

Vivere Kooli õppekava üldosa