AINEKAVAD

InformaatikaKehaline kasvatusKunstiained
LoodusainedMatemaatikaSotsiaalained
TehnoloogiaKeel ja kirjandusVõõrkeeled

Vivere Kooli õppekava üldosa