Eesti keele teise keelena õpetaja

Matemaatika- ja füüsikaõpetaja, II ja III kooli aste

Kehalise kasvatuse õpetaja

Looduainete õpetaja II ja III aste (geograafia, loodusõpetus, keemia, bioloogia)

Klassiõpetaja

Inimeseõpetuse ja ühiskonnaõpetuse õpetaja

Koolipsühholoog

Logoped

 

Tööülesanded

Vivere kool ootab oma kooliperre positiivseid ja hoolivaid MEESKONNALIIKMEID, kelle tööülesandeks on luua innustavat õpikeskkonda oma õpilastele.

Meil on Sulle, kes soovib aidata teisi, võimalus ennast teostada aidates erilistel lastel integreeruda ühiskonda, toetades nende võimalust saada head haridust ja oskusi hakkama saada täisväärtuslike ja edasipürgivate kodanikena.

 

Nõuded direktorile:

 • magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon

 • juhtimiskompetentsid

 • digipädevused

 • eesti keele oskus C1 tasemel

 • vene keele oskus C1 tasemel

 • suhtlemisoskus ja eneseväljendusoskus väga heal tasemel

 

Nõuded õpetajale:

 • magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon

 • õpetaja kutse tase 7

 • digipädevused

 • eesti keele oskus B2 tasemel

 • eesti keele oskus C1 tasemel eesti keele õpetajal

 • vene keele oskus C1 tasemel

 • suhtlemisoskus ja eneseväljendusoskus väga heal tasemel

 

Ootame Sind:

 • kui oled rõõmsameelne ja vastutustundlik;
 • kui jagad meie kooli väärtusi ja ühiseid eesmärke;
 • kui Sul on oskusi analüüsida ja planeerida oma tegevusi;
 • kui oled meeskonnatööle ja lahendustele orienteeritud ning avatud uuendustele;
 • kui oskad olla isikuks, kes märkab eristuvaid lapsi, hindad nende võimeid ning aitad kujundada sobilikku õpikeskkonda;
 • kui leiad, et suudad ja tahad koos lastega õppida, areneda ja avastada.

 

Omalt poolt pakume:

 • paindlikku ja osalist tööaega
 • asutusepoolset nõustamist ja tuge
 • ametialaseid koolitusi
 • suurepärast võimalust anda oma panus erilist tähelepanu vajavate laste ja nende perede ellu
 • ametialast arenemisvõimalust ja eneseteostust;
 • võimalust rakendada oma ideid ja teadmisi;
 • pikka suvist puhkust 56 päeva

 

Lisahüved:

 • lisatasu klassijuhatamise eest
 • prillide kompensatsioon
 • koolitused
 • tasuta parkimine

 

Kontakt:

telefon: +37255645455, e-post: personal@viverekool.ee