Vastuvõtt 2021-2022. õppeaastaks. Keda me oma kooliperre ootame?

Oleme kindlad, et iga laps on sünnist alates uudishimulik ja tahab õppida! Ja meie ülesandeks on leida lähenemisviis kõigile, muuta õppeprotsess põnevaks ja ruum – toetavaks soovi maailma tundma õppida.

2021/2022 õppeaastal on vabu kohti:

» Tavaklassides (kuni 12 õpilast)
Lapsed õpivad hubases, sõbralikus õhkkonnas kaasatundva ja professionaalse pedagoogilise toega.

  • 1. klass – 6 kohta
  • 2. klass – 1 koht

» Väikeklassides (kuni 6 õpilast)
Nendel õpilastel peab olema Rajaleidja otsus õppimiseks riikliku ja riikliku lihtsustatud õppekava alusel väikeklassis.

  • 1. klass, riiklik õppekava – 2 kohta
  • 4. klass, riiklik õppekava – 3 kohta
  • 5. klass, riiklik õppekava – 3 kohta
  • 7. klass, riiklik õppekava – 3 kohta
  • 2 ja 3 klass, riikliku lihtsustatud õppekava – 1 koht kumbagis

Kooli õppekeel on vene keel.

Vastuvõtukord:

Õpilaste vastuvõtt 2021/2022.õppeaastaks — 15.märts kuni 15.juuni 2021.a.

  1. Täitke kooli sisseastumise avaldus – SIIN
  2. Perevestlus.
  3. Katsed.

Vanematelt eeldame nõustumist kooli üldise õppekavaga, kooli väärtustega ja soovi toetada oma lapse õppеs.

Lisateavet vastuvõtu ja maksmisetingimuste kohta leiate SIIT 

Enne kandideerimist palun lugege läbi põhilisi õppekavasid ja Vivere väärtusi

Taotlus vastuvõtmiseks 1. klassi.

Taotlus vastuvõtmiseks 2.-7. klassi.

Kool jätab endale õiguse keelduda lapse vastuvõtmisest, kui koolil puudub ressurss, et tagada talle kõik vajalik õppimiseks.

Lisateave kooli sisseastumise kohta e-posti teel info@viverekool.ee või telefonil 56619546.

Haridus- ja Teadusministeerium teostab riikliku järelevalvet, täiendav info on leitav misnisteeriumi veebil https://www.hm.ee