Vastuvõtt 2024-2025. õppeaastaks. Keda me oma kooliperre ootame?

Oleme kindlad, et iga laps on sünnist alates uudishimulik ja tahab õppida! Ja meie ülesandeks on leida lähenemisviis kõigile, muuta õppeprotsess põnevaks ja ruum – toetavaks soovi maailma tundma õppida.

2024/2025 õppeaastal on vabu kohti:

» Tavaklassides (kuni 12 õpilast)
Lapsed õpivad hubases, sõbralikus õhkkonnas kaasatundva ja professionaalse pedagoogilise toega.

  • 1. klass — kohti ei ole

» Väikeklassides (kuni 6 õpilast)
Nendel õpilastel peab olema Rajaleidja otsus õppimiseks riikliku õppekava alusel väikeklassis.

  • 1. klass, riiklik õppekava — kohti ei ole

» Väikeklassides (kuni 6 õpilast)
Nendel õpilastel peab olema Rajaleidja otsus õppimiseks riikliku lihtsustatud õppekava alusel väikeklassis.

  • 1. klass, riikliku lihtsustatud õppekava — 1 koht

Kooli õppekeel on eesti ja vene keel.

Vastuvõtukord:

Õpilaste vastuvõtt 2024/2025.õppeaastaks — 16.jaanuar kuni 31.märts 2024.a.

  1. Täitke kooli sisseastumise avaldus – SIIN
  2. Perevestlus.
  3. Katsed/intervjuu.

Vanematelt eeldame nõustumist kooli üldise õppekavaga, kooli väärtustega ja soovi toetada oma lapse õppеs.

Kooli vastuvõtu tingimustega saab tutvuda SIIN

Lisateavet vastuvõtu ja maksmisetingimuste kohta leiate SIIT 

Enne kandideerimist palun lugege läbi põhilisi õppekavasid ja Vivere väärtusi

Taotlus vastuvõtmiseks 1. klassi.

Taotlus vastuvõtmiseks 2.-9. klassi.

Kool jätab endale õiguse keelduda lapse vastuvõtmisest, kui koolil puudub ressurss, et tagada talle kõik vajalik õppimiseks.

Lisateave kooli sisseastumise kohta e-posti teel info@viverekool.ee või telefonil 56619546.

Haldusjärelevalvet õppeasutuse õppe- ja kasvatustegevuse õiguspärasuse üle teostab
Haridus- ja Teadusministeerium

Munga 18, Tartu 50088, telefon 735 0222, e-post: hm@hm.ee.