Vastuvõtt 2023-2024. õppeaastaks. Keda me oma kooliperre ootame?

Oleme kindlad, et iga laps on sünnist alates uudishimulik ja tahab õppida! Ja meie ülesandeks on leida lähenemisviis kõigile, muuta õppeprotsess põnevaks ja ruum – toetavaks soovi maailma tundma õppida.

2023/2024 õppeaastal on vabu kohti:

Tähelepanu! Käesolevaks õppeaastaks 2022-2023 enam vabu kohti ei ole! Täname, et tunnete huvi meie kooli vastu. Küsimused seoses sisseastumisega kooli 2023-2024 õppeaastal on oodatud e-postile info@viverekool.ee.

» Tavaklassides (kuni 12 õpilast)
Lapsed õpivad hubases, sõbralikus õhkkonnas kaasatundva ja professionaalse pedagoogilise toega.

  • 1. klass — 10 koht

» Väikeklassides (kuni 6 õpilast)
Nendel õpilastel peab olema Rajaleidja otsus õppimiseks riikliku õppekava alusel väikeklassis.

  • 1. klass, riiklik õppekava — 0 koht

» Väikeklassides (kuni 6 õpilast)
Nendel õpilastel peab olema Rajaleidja otsus õppimiseks riikliku lihtsustatud õppekava alusel väikeklassis.

  • 1. klass, riikliku lihtsustatud õppekava — 3 kohta

Kooli õppekeel on vene keel.

Vastuvõtukord:

Õpilaste vastuvõtt 2023/2024.õppeaastaks — 16.jaanuar kuni 31.märts 2023.a.

  1. Täitke kooli sisseastumise avaldus – SIIN
  2. Perevestlus.
  3. Katsed/intervjuu.

Vanematelt eeldame nõustumist kooli üldise õppekavaga, kooli väärtustega ja soovi toetada oma lapse õppеs.

Lisateavet vastuvõtu ja maksmisetingimuste kohta leiate SIIT 

Enne kandideerimist palun lugege läbi põhilisi õppekavasid ja Vivere väärtusi

Taotlus vastuvõtmiseks 1. klassi.

Taotlus vastuvõtmiseks 2.-9. klassi.

Kool jätab endale õiguse keelduda lapse vastuvõtmisest, kui koolil puudub ressurss, et tagada talle kõik vajalik õppimiseks.

Lisateave kooli sisseastumise kohta e-posti teel info@viverekool.ee või telefonil 56619546.

Haldusjärelevalvet õppeasutuse õppe- ja kasvatustegevuse õiguspärasuse üle teostab
Haridus- ja Teadusministeerium

Munga 18, Tartu 50088, telefon 735 0222, e-post: hm@hm.ee.