Tegevusload

Koolist

Vivere kool on vene õppekeelega erakool, mis on mõeldud erivajadustega ja erivajadusteta lastele.

Meie õpilased õpivad riikliku või lihtsustatud õppekava järgi individuaalse toega. Tänu hubasele õppekeskkonnale, motiveeritud pedagoogidele ja kaasatud vanematele loome koos kogukonna, kus meie erilised lapsed saavad erilist tähelepanu, individuaalset lähenemist ja õppimisrõõmu.

Kool alustas tegevust 2019/2020 õppeaastal.

Õppekava valimiseks on vajalik Rajaleidja keskuse nõustamiskomisjoni soovitus.

Koolis toimuvad tegevused sensoorse integratsiooni ja muusikateraapia tubades ning töö logopeedide, psühholoogi ja eripedagoogiga.

Väärtused

Kogu kooliruum aitab õppeprotsessi, materjalid ja õppevahendid on mõttega paigutatud ning iga nurgake on läbimõeldud.Lapse jaoks kool ei ole üksnes õpperuum vaid ka paik, kus ta veedab osa oma elust ja areneb isiksusena. Kool teeb koostööd perega, väikeinimese areng on pere, õpetajate ja kogu ühiskonna ülesanne.

Õpetajate ja tugispetsialistide põhieesmärk on ilmutada iga õpilase positiivseid individuaalseid iseärasusi, kinnistada tema oskusi ja laiendada funktsionaalseid oskusi.

Spetsialistid lähtuvad lapse kognitiivsest arengust ja tema võimest sotsiaalseid oskusi iseseisvalt omandada. Selleks kasutame oskuste tegemise õppimiseks suunatud mänge, õpime suhelda eakaaslastega, mängida rollimänge ning omandame ajurünnaku tehnikat.

Koostöö

Parimate kasvatustulemuste saavutamiseks on vajalik koostöö igal tasandil: õpilane – õpilane, õpilane – õpetaja, õpilane – tugiisik, õpetaja – lapsevanem jne.

Looming

Oleme veendunud, et loomingulistel tegevustel on suur positiivne mõju kasvatusprotsessile. Pooldame loomingut formaalses ja mitteformaalses hariduses.

Inimlikkus

Just humanistlikud väärtused aitavad luua tingimusi inimese väärika elu jaoks.

Rõõm

Õppeprotsess peab tooma rõõmu kõigile selle osalejatele: lastele, õpetajatele, lastevanematele.

Ettevõtlikkus

Meie õpilane kasvab ettevõtlikuks inimeseks, kes oskab püstitada enda jaoks eesmärke ja saavutada neid.

Kultuuriline mitmekesisus

Meie õpilased austavad nii oma kultuuri ja keelt kui ka teisi keeli ja kultuure. Kool võtab aktiivselt osa mitmesugustest rahvusvahelistest kultuuri- ja haridusprojektidest.

Tervislik eluviis ja looduskeskkonna kaitse

Meie lapsed mõistavad loodusressurside säästmise ning hoolitseva suhtumise ümbitsevasse maailma ning oma tervisse olulisust.

Ajalugu

Kool alustas tegevust 2019/2020 õppeaastal.

Dokumendid

Aruanded

Kooli partnerid

Haridus-ja Teadusministeerium, Tallinna õppenõustamiskeskus, Tallinna Linnavalitsus, Tallinna Haridusamet, SA Innove, Rajaleidja, Eesti Töötukassa, Tallinna Spordi- ja Noorsooamet, SA Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus (HEAK), MTÜ Lasnamäe Huvikool, MTÜ Oma pere, MTÜ Noorteklubi ACTIVE , MTÜ Südamete soojus, MTÜ Pereprojekt, Pereteater “Flying cow”, MTÜ Progress Center, MTÜ Abikoerte keskus, SA BeU, MTÜ Lasnaidee, MTÜ Creative Space, FCI Tallinn, SA Avatud Kool, MTÜ Lüüra, Eesti Puuetega Inimeste Koda, Watergratt Pirita MTÜ, Heategevusfond Artalliance MTÜ ja paljud teised.