Igas linnas on oma kangelased, oma legendid, mis aastate jooksul kasvavad juttudeks ja saavad selle linna hingeks. Ka Tallinn pole siin erand. Selle kitsastel tänavatel ja laiadel väljakutel elavad lood, mida antakse põlvest põlve edasi. Üheks selliseks looks on jutt Toomase-nimelisest poisist ja tema imelikust saatusest, mis on põimitud selle linna ajalukku.

Antud raamat on loodud Vivere kooli poolt “Legendid minu Tallinnast” projekti raames Tallinna linna Kodurahuprogrammi rahalisel toel.

Raamatu fragmente võib vabalt kasutada igasuguste haridusalaste ürituste raames tingimusel, et viidatakse allikale.

Töögrupp: Irina Landa, Maria Pukach, Tatiana Palamarchuk, Riina Toss, Hanna Kalynovska, Yulia Koppas, Olga Jobczynska, Jelena Mokrushina, Karina Rostkovskaja, Elizaveta Galiakberova, Margarita Polokainen.

Projektis kasutatud piktogramme ja illustratsioone on joonistanud Vivere kooli õpilased Alisa Korovska ja Eva Muradova.

Lae alla (22.5 MB):

Every city boasts its heroes and legends, which over time blossom into tales, forming the very soul of the place. Tallinn stands as no exception. Its meandering lanes and expansive squares brim with stories handed down through generations. Amongst these is the legend of a boy named Toomas and his extraordinary destiny, which is intertwined with the history of this city.

This book was crafted by Vivere School as a segment of the project “Legendid minu Tallinnast” funded by Tallinn Peaceful Home program. Excerpts from the book may be freely used for any educational events, provided that the source is referenced.

Working group: Irina Landa, Maria Pukach, Tatiana Palamarchuk, Hanna Kalynovska, Yulia Koppas, Olga Jobczynska, Jelena Mokrushina, Karina Rostkovskaja, Elizaveta Galiakberova, Margarita Polokainen.

The pictograms and illustrations used in the project were drawn by Vivere School students Alisa Korovska and Eva Muradova.

Download (22.5 MB):