2021/2022. aasta õppemaks on 2180,00 eurot/õppeaasta.

Lisakulud vastavalt kooli hinnakirjale:

  • haridusprotsessi individualiseerimine
  • täiendavad individuaaltunnid
  • pikapäevarühm
  • toitlustamine pikapäevarühmas
  • ringid, projektid
  • ekskursioonid

2021/2022 õppeaastal lisanduvad õppemaksule järgmiste lisateenuste tasud:

  • Sisseastumismaks (üks kord aasta alguses kooli sisseastumisel) – 250 eurot.
  • Iga-aastane panus kooli õppekeskkonna arendamisse – 100 eurot.
  • Õppevahendid (nt kunstitarbed jms) – 100 eurot aastas, makstakse kahes osas.

Pikapäevarühm ja ringid:

Hinnad kinnitatakse 2021. aasta mai lõpus.

Ringid  
2021/2022. õppeaasta ringide loetelu ja hinnad määratakse kindlaks 2021. aasta augustis.

2020/2021.õppeaastal töötasid järgmised ringid: inglise keel, mentaalne aritmeetika, muusika/vokaal, sensoorse integratsiooni tunnid, üldfüüsilised trennid, LEGO, robootika, loovusring.

Riik tagastab õppemaksu, pikendatud päevaga rühmade ja klubide tulumaksu 20%.