2023/2024. aasta õppemaks on 2620,00 eurot/õppeaasta.

Lisakulud vastavalt kooli hinnakirjale:

  • haridusprotsessi individualiseerimine
  • täiendavad individuaaltunnid
  • pikapäevarühm
  • toitlustamine pikapäevarühmas
  • ringid, projektid
  • ekskursioonid

2023/2024 õppeaastal lisanduvad õppemaksule järgmiste lisateenuste tasud:

  • Sisseastumismaks (üks kord aasta alguses kooli sisseastumisel) – 260 eurot.
  • Muud õppimist toetavad teenused – 110 eurot.
  • Õppevahendid – 120 eurot aastas, makstakse kahes osas.

Proovipäevad:
Proovipäevad koolis – esimene proovipäev on tasuta, järgnevad päevad – 20 eurot (toitlustamine hinna sees), tasumine arve alusel.

Pikapäevarühm ja ringid:

Pikapäevarühm 1 – 230 eurot (iga õppepäeva, hinna sees oode), Pikapäevarühm 2 – 170 eurot (pooled õppepäeva, hinna sees oode).

Ringid  
2023/2024. õppeaasta ringide loeteluga saab tutvuda SIIN.

2022/2023. õppeaastal töötasid järgmised ringid: koor, vokaalring, keraamikaring, araabia keel, tantsuring, judo, kitarr, malering.

2021/2022. õppeaastal töötasid järgmised ringid: inglise keel, koor, teatriklubi, matkaring, arvutioskuse ring, muusika/vokaal, sensoorse integratsiooni tunnid, üldfüüsilised trennid, LEGO, robootika, loovusring.

2020/2021. õppeaastal töötasid järgmised ringid: inglise keel, mentaalne aritmeetika, muusika/vokaal, sensoorse integratsiooni tunnid, üldfüüsilised trennid, LEGO, robootika, loovusring.

Õppemaksu, pikapäevarühma ja ringide tasult on võimalik saada tulumaksu tagastust 20%.