2020/2021. aasta õppemaks on 165 eurot kuus.

Õppemaks sisaldab õppekava täitmisega seotud lisakulusid, mida ei kaeta riiklike toetustega  (õpetajate madalam kontakttunnikoormus; abiõpetajate tugi; õpetajate, abiõpetajate ja tugispetsialistide täiendav palgakulu; ruumide rent).

Õppemaks ei sisalda tasu lisateenuste eest, mille hulka kuuluvad õppekavavälised kulud, sh toitlustamine, ekskursioonid, õppekavavälised tegevused, õppevahendid ja vähem lapsi klassis.

2020/2021. aastal lisandub õppemaksule lisateenuste  eest:

Liitumistasu (üks kord aasta alguses kooli vastuvõtmisel) – 250,00/kord
Õppevahendid ( nagu kunstitarbed jm ) – 90,00/aasta –

  • I poolaasta – 40 eur
  • II poolaasta – 50 eur

Pikapäevarühm ja huviringid:

Pikapäevarühm – 150 eurot kuus või 7.50 eurot päevas (pikapäevarühma kuutasu kulub pikapäevaõpetajate töötasuks, ruumirendiks ja meisterdamistarvete ostuks)

Toitlustamine pikapäevarühmas – 1,80/päevas

Ringid  
2020/2021 õppeaasta ringide nimekiri selgub 2020. aasta augustis.
2019/2020 õppeaastal töötasid järgmised ringid –
> Mentaalne aritmeetika
> Vokaal / muusika
> Kitarritunnid
> Sensoorse integratsiooni tunnid

Järgmisest aastast on kavas lisada ka kulinaaria, inglise ja eesti keele tunde ning LEGO education ringi.
Ringitegevuse korraldamisel lähtume laste ja vanemate soovidest.

Huviringide tasud avaldame augustis.

Õppemaksudelt, pikapäevarühma- ja huviringitasudelt saab riigilt tagasi tulumaksu 20%.
Kui ühest perest käib meie koolis mitu last, siis on pere teise ja kolmanda lapse soodustus.