VIVERE KOOL KUULUTAB VÄLJA VASTUVÕTTU 2020/2021 ÕPPEAASTAKS

2020. aasta sügisel avame Viveres uued algklassid. Keda me oma kooliperre ootame?

Usume, et iga laps on sünnist saati uudishimulik ja soovib õppida! Ning meie ülesanne on leida lähenemisviis igaühele, muuta õppimisprotsess põnevaks ja õpperuum maailma avastamise soovi toetavaks.

2020/2021 õppeaastal avame järgmised klassid:

» Esimene ja teine ​​tavaklass 12 õpilasega. Lapsed õpivad õdusas ja sõbralikus õhkkonnas kaasaelava ja professionaalse pedagoogilise toega.

» Esimene ja teine ​​väikeklass 6 õpilasega. Nendel lastel peab olema Rajaleidja nõuandekomisjoni otsus riikliku või lihtsustatud riikliku õppekava järgi õppimiseks.

Esimesse klassi vastuvõtu kord:

  1. Kooli vastuvõtuavaldus – SIIN
  2. 17.03 ja 22.03 kell 16.00-18.30 – lahtiste uste päevad vanematele
  3. Otsused õpilaste kooli vastuvõtmise kohta tehakse hiljemalt 01.04.
  4. 04–24.04 toimuvad individuaalsed kohtumised kooli vastuvõetud laste peredega. Pärast kohtumist allkirjastatakse leping.

Vabade kohtade olemasolul, võtame vastu ka õpilasi 3.-5. klassi.

Ootame vanematelt nõusolekut kooli vastuvõetud õppekava üldosa ja kooli väärtustega ning soovi toetada lapse õppimissoovi.

Täpsema info kooli sisenemise tingimuste kohta leiab SIIT 

Enne avalduse esitamist tutvuge palun Vivere kooli õppekava põhiosa ja väärtustega

Vivere Kooli vastuvõtu taotlus 1.klass

Vivere Kooli vastuvõtu taotlus 2-6 klass

Kool jätab endale õiguse keelduda lapse vastuvõtmisest juhul, kui puuduvad ressursid, et pakkuda talle kõike vajalikku mugavaks õppimiseks.

2019/2020 aasta õppemaks on meie koolis 1980 eurot aastas.

Lisakulud kooli hinnakirja järgi:

  • liitumistasu
  • mõned koolitusmaterjalid
  • pikapäevarühm
  • toitlustus
  • ringid, projektid
  • ekskursioonid

Täpsem info kooli vastuvõtu kohta e-posti aadressil info@viverekool.ee või telefonil 56619546.