Numicon õppekomplektid

Kategooria:

Kirjeldus

Numicon on üks meie koolis matemaatikatundides kasutatavaid võtmevahendeid. Hetkel on meie käsutuses mitu komplekti, kuid täiusliku õppetöö läbiviimiseks vajame neid juurde. Numicon-i põhimõtteks on arvude 1 kuni 10 esitamine erinevat värvi kujunditena, mis hõlbustab nende nii visuaalset kui taktiilset tajumist. Numicon-i kasutamine koos traditsioonilise matemaatika õpetamismetoodikaga võimaldab meie õpilastel edukalt õppeprogrammi omandada.

Kasutatavaks komplektiks on Numicon: One to One Starter Apparatus Pack A.

Täname aitamast!