Foorum “Kaasav järellugu 2022”

Möödunud reedel, 20. mail toimus Vivere koolis teine pedagoogide, tugispetsialistide ja lapsevanemate foorum – “Kaasav järellugu 2022”. Mulluse pandeemia tõttu toimus esimene foorum osaliselt veebis. Kuid isegi keerulistes pandeemia oludes jäi mullune kohtumine meelde ja äratas huvi. Sel aastal oli osalejaid oluliselt rohkem ning foorum ise toimus juba live formaadis meie kooli avaras auditooriumis.

Foorumi esimeses osas võtsid sõna kutsutud esinejad, teises osas toimusid põnevad meistriklassid kõigile, kus kutsutud asjatundjad ja meie kooli õpetajad jagasid meelsasti oma metoodilisi leide ja huvitavat mängulist lähenemist kaasavale haridusele.

Foorumil esinesid sel aastal Tallinna abilinnapea Betina Beškina, ERR-i ajakirjanik Jevgenia Volohhonskaja, logopeed ja Tallinna Õppenõustamiskeskuse direktor Milena Pogodajeva.

Rääkisime taas paljudest teemadest:

– Viimaste aastate muudatustest erivajadustega inimeste abistamise süsteemis nii haridusvaldkonnas kui ka linna heakorrastamisel. Kuna kaasamine eeldab võrdset ligipääsu kõigele: koolitusele, tööturule, transpordile, avalikele asutustele, vaba aja veetmise, siis tuleks sellega arvestada igal pool ja kõigil. Oluline on mitte ainult abivahendite, varustuse (biotualetid, mugavad pingid), seadmete (elektrooniline linnajuht, interaktiivne kaart) planeerimine, vaid ka kaasinimeste suhtumine. Eelkõige peaks igaüks meist olema eeskujuks kaasamisest ja vastastikusest toetamisest.

– Ühiskonna kui terviku avatusest, selle psühholoogilisest tajust ja suhtumisest puuetega lastesse;

– Sellest, kuidas erivajadustega laste õpetamise kontekstis arvestada aju ja psüühika arenguetappidega; eristada, mis vahe on düsleksial, düsgraafial, düskalkuulial ning mis on puue ja mis on norm;

– Sellest, et kaasamine on võimalus erinevate erivajadustega inimestele koolieast alates osaleda ühiskonnaelus võrdselt ning kuidas juba koolieas süsteemse professionaalse toe ja kaasamise edendamise kaudu kujundada üksteise suhtes avatud, tolerantne, tolerantne ühiskond. Täname Tallinna linna ja Tallinna Kodurahuprogrammi toetuse eest foorumi läbiviimisel.