2019-2020 õppeaasta:
Hoolekogu protokoll 11/02/2020

Kooli hoolekogu ülesanne on kooli pedagoogide, valla- või linnavolikogu, vanemate, vilistlaste ja kooli tegevust toetavate organisatsioonide ühine tegevus kooli õppe- ja kasvatustegevuse jälgimisel ning õppe- ja kasvatustegevuseks paremate tingimuste loomisele kaasaaitamine.

Hoolekogu koosseis:

  • Anastassia Krasnova – õpetaja
  • Julia Stolberova – kooli pidaja esindaja
  • Anna Mikkonen – lapsevanem
  • Irina Smirnova – lapsevanem
  • Olga Uhhabakin – kooli direktor

Vivere kool hoolekogu kontaktid: 556 45455, hoolekogu@viverekool.ee